Rappgo

PROJEKT

Bostäder som talar för sig själva!

Projektinformation

Objekt: Medvind
Medvind med specialiserade arkitekter, ingenjörer och hantverkare tillverkar nya bostäder med kärlek till arkitektur. Bostäderna kännetecknas av hantverk och material i högsta kvalité, utifrån skönhet, funktion och hållbarhet.

Medvind utför bostadsutveckling från internationell arkitektur med lokal anpassning. Företagets bostäder har skapats av ytor som haft ett annat historiskt syfte än just bostäder.
Foto: Claes Sjödahl

Lägenheter för vanliga människor som söker det ovanliga.

Främst från tidigare råvindar och kontorslokaler. Rappgos samarbete med Medvind började hösten 2014, i samband med framtagandet av ett lut och vitoljat plankgolv i det mycket populära träslaget douglasgran.

– ”I detta projekt insåg vi att våra respektive bolag delar en gemensam samsyn av viljan att alltid leverera något unikt och därmed aldrig göra avkall på kvalité och skönhet”, säger Jens Olson VD på Rappgo.

I vårt senaste projekt, på Sveavägen i Stockholm, handplockades ett klassiskt plankgolv, från svenska skogar, i träslaget ek. För att skapa ytterligare en dimension av harmonisk helhet valdes ytbehandlingen lut & vitolja.
Rappgo-projekt-medvid-2

GOLVET I DETTA PROJEKT

Ek Mörkaskog Lut & Vitolja

Vårt Lut & vitoljade ekgolv för tankarna till dansk formgivning. Trots de lugna kontrasterna och ljusheten i golvet lever ekens livfulla mönster kvar.
Rappgo-projekt-medvid-golv
Scroll to Top