Rappgo

PROJEKT

Rosmarinen, Helsingborg

Projektinformation

Objekt: Rosmarinen
Plats: Helsingborg, Maria Park
Arkitekt: AHelsingborg, Maria Park
Byggår: 2011
Det flerfalt nominerade projektet Rosmarinen i Helsingborg är ett lekfullt och medvetet spel av kontraster. I utformningen av dessa kontraster jobbade Rappgo i inledningsfasen av projektet tillsammans med arkitekterna på Griab för att hitta det perfekta golvet.

Avskalat, öppet och välkomnande

I och med att man var så mån om att skapa den rätta känslan i rummen var vi tvungna att laborera fram exakt rätt färgsättning. Man ville bevara ljuset i husen samtidigt som man ville ha en genuin struktur i plankorna som förde tankarna till de svenska skogarna och därmed var vi tvungna att ta fram en helt ny produkt.

Lärk är ett barrträd som inte är så vanligt i Sverige, men som har en otroligt vacker struktur och värme som få andra träslag kan förmedla. Med den lugna ljusa pigmentering som dessa golv har skapar man en interiör som tillsammans med de i övrigt väldigt avskalade rummen ger ett lugn och en öppenhet som gör ett hem välkomnande.
Rappgo-projekt-rosmarinen-1
Scroll to Top