Rappgo

Nya Rappgo

Det nya bolaget ägs av Anna Rosander, Tobias Ahnström, Christer Augustsson och Jan Hemming och tillsammans med 7 personer ur den ursprungliga personalen är det vi som formar det nya Rappgo och dess framtid.

Vi är det nya Rappgo

Vilka är vi? Varför vill vi satsa på detta? Och framför allt, hur ser vi på framtiden?

Innan vi börjar vår enkla presentation vill vi först uttrycka vår glädje och tacksamhet mot Familjen Rappe. Utan deras godhjärtade välvilja och stöd hade vi aldrig kunnat börja skriva vår historia om det nya Rappgo.

Hur blev det så här?

Beskedet om nedläggning kom i oktober 2022, även om vi alla i personalen förstod problematiken Rappgo haft under senare år så var ju såklart beskedet väldigt tungt och jobbigt för alla. Kort tid efter beslutet började delar av personalen fundera på olika lösningar och möjligheter för att kunna fortsätta tillverka golv i Braås

Under vintern 2022 har Anna Rosander, Tobias Ahnström tillsammans med personal, nya finansiärer och i samförstånd med familjen Rappe skapat de förutsättningarna. Den 17 april 2023 startar vi tillverkningen av trägolv i det nya bolaget på plats i Braås.

Det nya bolaget ägs av Anna Rosander, Tobias Ahnström, Christer Augustsson och Jan Hemming och tillsammans med 7 personer ur den ursprungliga personalen är det vi som formar det nya Rappgo och dess framtid.

Varför vill vi satsa på det här?

Svaret är enkelt, vi tror på vår produkt, vi är helt säkra på att våra golv har en given plats i hus och hem över hela världen. Vi tillverkar en Svensk produkt av Svensk råvara, vi värdesätter vår känsla för kvalitet och det genuint hantverk som finns i vårt varumärke.

Bland oss nio personer som kommer att arbeta här finns över 150 yrkes år av samlad erfarenhet av att tillverka våra golv och det är vi så otroligt stolta över.

Vad blir annorlunda?

För att lyckas med vår satsning och vår vision om Rappgos framtid kommer förändringar att ske.

Till att börja med kommer vi att minska produktionen. Vi går ner i produktion från ca 100 000 m2/år till ca 30 000 m2/år. Den minskningen ger oss möjlighet att starta upp vår produktion i en hanterbar omfattning och samtidigt genomföra de prisjusteringar som behövs.

I och med den minskade produktionen kommer vi på ett bättre sätt kunna styra vår tillverkningsprocess, för att kunna bli ett energisnålare företag.

Under 2023 kommer vi även att starta en egen webbutik där vi kommer att kunna sälja våra golv.

Vi kommer även att fokusera och arbeta för att skapa relationer med förutsättningar för en högre andel export i större delar av världen.

Avslutningsvis

Vi är tacksamma för den 55 åriga historia som vi med Rappgos namn tar med oss och den 17 april 2023 påbörjar vi vår framtid under samma namn. Tillsammans med er, våra kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners vet vi att det lyckas och att den tradition som fick sin start i Braås för så länge sedan får en fortsättning.

Med varma hälsningar och förhoppningar om framtiden från oss alla på Rappgo

Scroll to Top