Rappgo

Personuppgiftspolicy

Policy hantering av personuppgifter på Rappgo

Vi på Rappgo har i 50 år levererat själfulla och noggrant utvalda golv världen över. Varje tilja som skapas i vårt småländska familjeföretag i Mörkaskog har en egen personlighet. Varje tilja berättar sin egen historia som vi för vidare till dig. Att de breda tiljorna blivit vårt signum är ingen slump, vi vill att naturens former ska stå i centrum. Naturen är världens bästa formgivare. Vi behöver bara titta ut från våra fönster här i Mörkaskog för att få det bekräftat. Här blir vi inspirerade. Här finner vi själen i våra golv. När du lägger ett Rappgo-golv kommer du att göra detsamma.
Ett golv grundlägger intrycket hos den som går in i ett rum för första gången, mer eller mindre medvetet. Golvet talar till fler sinnen än man kanske anar: känslan av att gå på det, ljudet av stegen, synintrycket av färg, former och mönster och inte minst doften.
Det vi vill nämna först är att vi värdesätter högt att du har vänt dig till oss och vi hoppas på att vi ska motsvara dina förväntningar på alla vis, vi värdesätter din kontakt och vill komplettera den information du har om oss med hur och varför vi hanterar och samlar in personuppgifter.
När du läser vidare så har du vår beskrivning.
Rappgo är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss. Personuppgifter är uppgifter som innehåller information om fysiska personers identitet eller som kan härledas till en fysisk person.
Du kan vända dig till oss i olika roller och med olika behov. Antigen som företag eller som privatperson.
Vilka personuppgifter hanterar vi?
När du gör en bokning eller beställning hos oss kommer du att bli ombedd att lämna uppgifter som oftast kan kategoriseras kontaktuppgifter. Dvs namn och din e-postadress, organisationsnummer, företagsnamn med kontaktperson, fullständig adress, telefonnummer och betalningsuppgifter.
Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överlåta personuppgifter till tredje man, med undantag av myndighetsbeslut, stöd av lag, eller stöd av annat tydliggjort syfte.
Vi kommer inte att överföra personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES.
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som du finner längts ner i denna policy.
När vi använder dina uppgifter på ovanstående vis gör vi så på följande lagliga grunder:

Avtal: För att fullfölja vår affärsförbindelse. Dina uppgifter behövs för att upprätthålla det avtal som du ingått med oss.

Lagliga anledningar: Vi kan komma att använda dina uppgifter för att värna om legitima intressen. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi på annat sätt är skyldiga att lämna ut uppgift som sker med stöd av beslut från myndighet eller lag.

Samtycke: Vi kan med ditt samtycke använda dina personliga uppgifter för ett uttalat och direkt syfte.

Besök på vår hemsida
När du besöker vår hemsida kommer du i kontakt med en så kallad Cookie. En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Cookien placeras i din dator eller mobiltelefon och sker i stort sett vid besök på nästan alla hemsidor. Vi använder cookies för att ge besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatsen.
Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss så godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.
Lagring och gallring
Dina personuppgifter kommer att gallras enligt vår gallringspolicy samt under den tid därefter som krävs enligt vid var tid gällande lagstiftning.
Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar eller vill framföra ett klagomål. Vi kan även ge dig ytterligare information om du efterfrågar det.
Klagomål
Vid klagomål på hanteringen av personuppgifter ska du kontakta Datainspektionen och göra en anmälan.
Vår policy om hantering av personuppgifter kan komma att uppdateras för att alltid vara aktuell.
Dina rättigheter som registrerad
Scroll to Top