Rappgo

Lägganvisningar

Så här lägger du ditt Rappgo golv

Flerskiktsbräda och massiv bräda

Rappgo har den 5:e generationen av klickfog i vårt nya klicksystem RappLoc. Det är det senaste av sinnrika system limfria trägolv. Man lägger bräda för bräda, precis som när man limmar trägolvet i not och fjäder, utan att behöva koppla ihop kortändarna först. Allt du behöver är en såg och distansklotsar för att få ett perfekt resultat.
Förvara alltid tiljorna torrt och i oöppnade förpackningar i minst 48 timmar på den plats där läggningen ska ske. Öppna därefter förpackningarna allt eftersom läggningen pågår.
Hur det går till visar vi i detalj i vår läggningsanvisning. Om en eller flera brädor måste bytas ut delar man enkelt golvbrädorna, byter brädan och lägger golvbrädorna på plats igen. Enklare kan det inte bli!

Flytande – För golv med 14 mm tjocklek

Detta är den vanligaste läggningsmetoden när golvet läggs på ett fast bärande underlag. Vid nedlimning, nedskruvning eller läggning med limfritt golv, (RappLoc), kan man lägga 12 m breda och 20 m långa partier utan delationsfog. Tänk på att inte belasta golvet mer än att det kan ”flyta”. Vi rekommenderar att inte placera ett kök på golvet då detta kan medföra en för hög belastning.

Rappgo har den 5:e generationen av klickfog i vårt nya klicksystem RappLoc.

Skruvat – För golv med 22 mm tjocklek

När underlaget består av reglar med max 60 cm mellanrum ska golvet skruvas ner. Detta sker genom fjädern. Plankorna ska limmas ihop i kortsidorna men inte i långsidorna och inte heller mot reglarna. Med Rappgos golv behöver skarvarna inte hamna på reglarna, däremot får två intilliggande tiljor aldrig skarvas mellan samma reglar.
Flerskiktsbrädan är formstabil, vilket minskar risken för kupning eller skålning. Golvtiljan håller sig plan. Slipningen av golvet kan göras utan att onödigt mycket trä slipas bort. En flerskiktsbräda kan därför slipas ett flertal gånger, precis som en massiv bräda.

Nedlimmat – För golv med 14 eller 22 mm tjocklek

Denna metod används främst vid läggning av stora golvytor och när man vill minimera stegljud i golvet. Här limspacklas hela underlaget, därefter limmas plankorna ned och fästs vid underlaget.
Denna metod motverkar delvis plankornas naturliga rörelser vid olika klimatförhållanden vilket gör det möjligt med golvbredder upp till 12–15 meter utan expansionsfogar. Vi följer Golvbranschens rekommendationer för limning av golv, se www.golvbranschen.se.
Scroll to Top