Rappgo

Prestandadeklaration

CE-Märkning av byggprodukter

Från den 1 juli 2013 är det obligatoriskt med CE-märkning av byggprodukter som har en harmoniserad standard.
Från och med detta datum gäller CPR (Construction Products Regulation, Byggproduktförordningen på svenska) för dessa produkter och den CE-märkta produkten ska åtföljas av en prestandadeklaration.

Rappgo har CE-märkt sina trägolv.

Rappgo har CE-märkt sina trägolv enligt den harmoniserade standarden EN 14342:2005+A1:2008 Wood flooring – Characteristics, evaluation of conformity and marking.
Scroll to Top