Rappgo

Almgolv

Levande och karaktärsfullt

Alm är ett mycket vackert trädslag med en fin karaktär. Veden är hård och har en mycket vacker ådring. Med den gulaktiga splinten och mörkbruna kärnveden gör det golvet väldigt levande, och framkallar inbjudande känslor.

Om Alm

Almarna var mycket populära i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Innan första världskriget användes virket vanligtvis till segelfartyg, axlar och kvarnhjul. I dag använder man främst almen till finsnickeri och inom möbeltillverkning. Man kan idag även se mycket almar i våra städer, på gårdsmiljöer, parker och allèer runt om i Sverige.

PRODUKTINFORMATION

Dimensioner & Sorteringar

Ytbehandling är Lut & Vitolja och endast vägledande

Mörkaskog

Mörkaskog är vår standardsortering och finns representerat i samtliga träslag.
EGENSKAPER

Om Ek

Eken är vårt vanligaste ädla lövträd och den växer naturligt i stora delar av vårt land. Det är ovanligt med renodlade ekskogar men träden kan bli upp till 30 meter höga och växer gärna blandat med andra lövträd eller i barrskog. Alla träd har olika egenskaper men eken har i alla tider fyllt en viktig funktion i folkhushållet genom sitt virke som använts till både möbler, golv och skeppsvirke.

Ek är ett mycket hårt, tätt och starkt träslag och lämpar sig därför bra i de flesta miljöer där man önskar trägolv. Dock är det viktigt även för detta träslag att man håller sig inom de föreskriva temperaturerna på golvet och i rummet samt även att den relativa luftfuktigheten ligger inom de tillåtna värdena.
Följs inte detta kan det medföra att träet rör sig mer än vad det klarar av och då kan det uppstå torrsprickor, fanérsläpp eller springor mellan brädorna. Denna rörelse är en del av träets naturliga åldrande och inget fel i produkten.
YTBEHANDLINGAR

Våra Almgolv

Våra varianter av ytbehandlingar skiftar mellan träslagen och de olika dimensionerna. Du kan även få alla träslag obehandlade. Kontakta din återförsäljare eller oss på Rappgo för mer information.

Vax Mörkaskog

Ultramatt Lack Mörkaskog

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Våra almplank i miljö!

Scroll to Top