Rappgo

Douglasgran

Äkthet och tradition

Våra noggrant utvalda grangolv, för tankarna till gamla tiders nordiska salar. Ett golv av douglasgran har en vacker ådring med tydlig träkänsla som har uppskattats i generationer. Douglasgranens varma ton förmedlar ett uttryck av äkthet och tradition.

Om Douglasgran

Douglasgran, Pseudotsuga menziesii, odlas i Sverige och Tyskland men kan också påträffas vild. Skillnaden mellan gran och furu ligger i färgen och vikten. Det finns 36 kända arter av gran i hela världen.

PRODUKTINFORMATION

Dimensioner & Sorteringar

Ytbehandling är Lut & Vitolja och endast vägledande

Mörkaskog

Mörkaskog är vår standardsortering och finns representerat i samtliga träslag.
EGENSKAPER

Om Douglasgran

Douglas är ett snabbväxande träd som kan bli upp till 100 m högt och även bli mycket gammalt. Den härstammar från Nordvästra USA och används flitigt som konstruktionsmaterial samt fönster, dörrar och golv då det är ett hållbart material. Alla träd har olika egenskaper och Douglasen är ett vackert material med härlig ådring och en rödaktig ton, men det är samtidigt ett mjukt träslag som kan vara känsligt i olika miljöer.
Med Douglas är det viktigt att följa de instruktioner som påvisas i våra läggningsinstruktioner. Om man vet med sig att det kommer att vara ett hårt slitage på golven är inte ett mjukt träslag att rekommendera. Det är även viktigt för detta träslag att man håller sig inom de föreskriva temperaturerna på golvet och i rummet samt även att den relativa luftfuktigheten ligger inom de tillåtna värdena.
Följs inte detta kan det medföra att träet rör sig mer än vad det klarar av och då kan det uppstå torrsprickor, fanérsläpp eller springor mellan brädorna. Denna rörelse är en del av träets naturliga åldrande och inget fel i produkten.
YTBEHANDLINGAR

Våra Douglasgran

Våra varianter av ytbehandlingar skiftar mellan träslagen och de olika dimensionerna. Du kan även få alla träslag obehandlade. Kontakta din återförsäljare eller oss på Rappgo för mer information

Extra Vitvax Mörkaskog

Obehandlad Mörkaskog

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Våra douglasplank i miljö!

Scroll to Top