Rappgo

Ekgolv

Livfullt och naturtroget

Ett plankgolv av ek är det klassiska golvet, där ekens sammanhållna färgskala och vackra mönster kommer till sin fulla rätt. En naturlig sortering av ektiljorna ger plankgolvet ett livfullt och naturtroget intryck som passar lika bra i den moderna lägenheten som i herrgården.

Om Ek

Paketen innehåller både första- och andrasortering aLinné gav eken namnet Robur, det vill säga styrka. I alla tider har man också utnyttjat ekens styrka i många sammanhang. Ek har använts till allt från bärande delar i båtar och fartyg till slussportar och andra utsatta byggnadsverk. Båttypen och namnet Eka härstammar direkt från stenålderns urholkade ekstammar.

PRODUKTINFORMATION

Dimensioner & Sorteringar

Ytbehandling är Lut & Vitolja och endast vägledande

Mörkaskog

Ett plankgolv av ek är det klassiska golvet, där ekens sammanhållna färgskala och vackra mönster kommer till sin fulla rätt. En naturlig sortering av ektiljorna ger plankgolvet ett livfullt och naturtroget intryck. Mörkaskog är vår standardsortering och finns representerat i samtligaträslag.

Nordic

Ett plankgolv av ek är det klassiska golvet, där ekens sammanhållna färgskala och vackra mönster kommer till sin fulla rätt. En naturlig sortering av ektiljorna ger plankgolvet ett livfullt och naturtroget intryck. Nordic är vårt smalare trägolv och finns representerat i träslagen ek och furu
Ytbehandling är Lut & Vitolja och endast vägledande
Ytbehandling är Lut & Vitolja och endast vägledande

Select

Ett plankgolv av ek är det klassiska golvet, där ekens sammanhållna färgskala och vackra mönster kommer till sin fulla rätt. Select är vår mest exklusiva sortering där kvistar upp till 10 mm och lagade sprickor 1×100 mm är tillåtet. Finns endast representerat i träslaget ek.
EGENSKAPER

Om Ek

Eken är vårt vanligaste ädla lövträd och den växer naturligt i stora delar av vårt land. Det är ovanligt med renodlade ekskogar men träden kan bli upp till 30 meter höga och växer gärna blandat med andra lövträd eller i barrskog. Alla träd har olika egenskaper men eken har i alla tider fyllt en viktig funktion i folkhushållet genom sitt virke som använts till både möbler, golv och skeppsvirke.

Ek är ett mycket hårt, tätt och starkt träslag och lämpar sig därför bra i de flesta miljöer där man önskar trägolv. Dock är det viktigt även för detta träslag att man håller sig inom de föreskriva temperaturerna på golvet och i rummet samt även att den relativa luftfuktigheten ligger inom de tillåtna värdena.
Följs inte detta kan det medföra att träet rör sig mer än vad det klarar av och då kan det uppstå torrsprickor, fanérsläpp eller springor mellan brädorna. Denna rörelse är en del av träets naturliga åldrande och inget fel i produkten.
YTBEHANDLINGAR

Våra Ekgolv

Våra varianter av ytbehandlingar skiftar mellan träslagen och de olika dimensionerna. Du kan även få alla träslag obehandlade. Kontakta din återförsäljare eller oss på Rappgo för mer information.

Native Vax Mörkaskog, Nordic

Ultramatt Lack Mörkaskog, Nordic

Vitvax Mörkaskog, Nordic

Antikgrå Vax Mörkaskog

Brunvax Mörkaskog, Nordic

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Våra ekplank i miljö!

Scroll to Top