Rappgo

Vitaskgolv

Vacker och livlig struktur

Vitaskgolvet är ett tåligt golv där tiljorna hämtats från askens ljusa ytved. Vitaskgolvets kontraster är dämpade – utan att göra avkall på träets vackra och livliga struktur. Hårdheten är fullt i klass med eken.

Om Ask

Fraxinus excelsior är det pampiga latinska namnet på asken, som det bara finns ett fåtal arter av i världen.

PRODUKTINFORMATION

Dimensioner & Sorteringar

Ytbehandling är Lut & Vitolja och endast vägledande

Mörkaskog

Mörkaskog är vår standardsortering och finns representerat i samtligaträslag.
EGENSKAPER

Om Vitask

Vitask är ett ca 15 m högt träd som tillhör släktet syrén och härstammar från Nordamerika. I Sverige växer asken gärna blandat med andra lövträd eller i barrskog och har under århundraden varit ett favoritträd i panteringar och alléer.
Alla träd har olika egenskaper men askens karaktär lämpar sig väl till allt ifrån gitarrer till skidor till bilstommar. Ask är ett mycket hårt, segt och böjligt träslag och lämpar sig därför bra i de flesta miljöer där man önskar trägolv. Dock är det viktigt även för detta träslag att man håller sig inom de föreskriva temperaturerna på golvet och i rummet samt även att den relativa luftfuktigheten ligger inom de tillåtna värdena.
Följs inte detta kan det medföra att träet rör sig mer än vad det klarar av och då kan det uppstå torrsprickor, fanérsläpp eller springor mellan brädorna. Denna rörelse är en del av träets naturliga åldrande och inget fel i produkten.
YTBEHANDLINGAR

Våra Vitaskgolv

Våra varianter av ytbehandlingar skiftar mellan träslagen och de olika dimensionerna. Du kan även få alla träslag obehandlade. Kontakta din återförsäljare eller oss på Rappgo för mer information.

Extra Vitvax Mörkaskog

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Våra vitaskplank i miljö!

Scroll to Top